header images
Контроль та відповідальність

Процедура взаємовідносин

 Процедура взаємовідносин  встановлює порядок взаємовідносин  при наданні платних послуг з лабораторних та лабораторно-діагностичних випробувань (досліджень) Вінницькою регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (далі Лабораторія або Виконавець) та юридичною або фізичною особою (Замовником).

  Лабораторія приймає звернення за адресою м.Вінниця, вул.Праведників світу, 19 та на електронну адресу   vinoblvetmed@ukr.net. Телефон для довідок  (0432) 52-09-84.

    Замовник усно або письмово звертається про надання послуги. Рекомендована форма Листа звернення  Ф 7.1-01/01-01 (DOCX, 20KB), Ф 7.1-01/01-02 (DOCX, 20KB), Ф 7.1-01/01-03 (DOCX, 19KB).  Договір між Лабораторією та Замовником може бути укладений в письмовій формі Ф 7.1-01/04-01 (PDF, 220KB)  чи усній формі (публічний договір) Ф 7.1-01/04-02 (PDF, 306KB).

  1. 1. Порядок взаємовідносин при укладанні письмового договору

1.1 Замовник усно або письмово звертається про надання послуги.

1.2 Для того, щоб найкраще виконати вимоги Замовника та уникнути можливих непорозумінь, Виконавець  спільно з представниками Замовника  розглядають питання та  відповідні дані вносяться в Картку аналізу запиту та переговорів Ф 7.1-01/03 (DOCX, 25KB)  (Замовник самостійно може опрацювати Ф 7.1-01/03).

1.3 Замовника  інформують  про вартість робіт і діючий порядок ціноутворення відповідно до встановлених розмірів плати за послуги («Розмірами плати за послуги...», затвердженими Наказом Мінагрополітики від 13.02.2013р. №96 (із змінами внесеними згідно з  Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №395 від 25.02.2021) і Наказом Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 30.12.2022р. №74-О «Про затвердження тарифів плати за послуги проведення лабораторно-діагностичних досліджень, метрологічних послуг, що надаються Вінницькою регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів». Загальна вартість послуг визначається як сума вартостей робіт зі всіх окремих випробувань.

1.4   Форма договору Ф 7.1-01/04-01 (PDF, 220KB) на проведення лабораторних і лабораторно-діагностичних випробувань (досліджень) встановлюється юридичною службою на основі вимог законодавства УкраїниПропозиції Замовника про внесення змін до Договору приймаються у письмовій формі (при наявності обґрунтованого пояснення). Документи, які необхідні для укладання договору: для організацій вказати код ЄДРПОУ, для фізичних осіб  - паспорт (копія).

1.5 У випадку, замовлення випробувань, які необхідно виконувати на протязі року з певною періодичністю, замовник надає Графік контролю, рекомендована форма Ф 7.1-01/04-01-01 (DOCX, 21KB)

1.6 За бажанням Замовника, Виконавець направляє   рахунок Замовнику  з використанням електронної пошти vinoblvetmed@ukr.net.

1.7 Виконання послуги проводиться у разі 100% передоплати, якщо інше не передбачено договором. Бюджетним організаціям послуга надається до її оплати за наявності підписаного Договору з обох Сторін.

1.8 Зразки продукції та зразки патологічного(біологічного) матеріалу супроводжуються  Актом відбору, форма якого:

-  регламентована Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2018р.  №490 «Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків» АКТ (DOCX, 23KB);

- регламентована Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. №833 «Порядок відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень» АКТ (DOCX, 16KB);

- рекомендована форма Акту відбору зразків (для фізичних осіб) Ф 7.3-01/02-01 (DOCX, 22KB) або Лист – звернення Ф 7.1-01/01-02 (DOCX, 20KB), Ф 7.1-01/01-03 (DOCX, 19KB)  (лише для фізичних осіб);

- рекомендована форма Акту підготовки до проведення випробувань (для факторів навколишнього середовища) Ф 7.3-01/02-02 (DOCX, 20KB).

   Головною вимогою при відбиранні зразків є незмінність характеристик зразка продукції, патологічного/біологічного матеріалу  під час відбирання, зберігання та його транспортування до початку випробувань. Кількість зразка необхідну для випробувань, вказано в Додатку 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. №833 та інших чинних нормативних документах, що регламентують відбір зразків.

1.9 До Акту відбору для зразків продукції та зразків патологічного(біологічного) матеріалу додається супровідний лист,  форма і зміст якого встановлюється організацією яка проводила відбір. Рекомендовані форми супровідних листів  Ф 7.3-01/03 (ZIP, 265KB).

1.10 На випробування не приймаються зразки:

-   без супровідних документів;

-   непридатні для випробувань (в залежності від виду випробувань);

-   з порушенням цілісності упаковки (контейнеру або боксу);

- при відсутності маркування зразка або невідповідності маркування згідно супровідного документу на зразок.

1.11 Термін виконання випробувань (досліджень) та видачі Замовнику результатів регламентується нормативними документами на методи випробувань і в більшості випадках складає 1-15 робочих днів, для лабораторно-діагностичних випробувань – 1-30 робочих днів (термін виконання випробувань встановлюється оремо для  кожного зразка та виду випробувань). Експертний висновок, протокол, звіт надається  Замовнику на паперовому носії.

1.12  За результатами наданих послуг сторонами складається та  підписується Акт приймання – здавання робіт.

  1. 2. Порядок взаємовідносин при укладанні публічного договору.

    Замовник усно або письмово звертається про надання послуги. Рекомендована форма Листа звернення  Ф 7.1-01/01-01 (DOCX, 20KB), Ф 7.1-01/01-02 (DOCX, 20KB), Ф 7.1-01/01-03 (DOCX, 19KB). Договір між Лабораторією та Замовником укладається в усній формі (публічний договір) Ф 7.1-01/04-02 (PDF, 306KB) та Ф 7.1-01/04-03 (PDF, 257KB) – для Дільниць 1-44 Державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи .

  Перед укладенням публічного договору (оферти) Замовник може ознайомитись з його умовами на офіційному веб-сайті Лабораторії або відділах реєстрації зразків продукції та оформлення документів та  реєстрації зразків патологічного (біологічного) матеріалу, та  Дільницях 1-44 Державні лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи на ринках, де текст публічного договору доступний для ознайомлення. Публічний договір (оферта) укладається в усній формі із наданням письмових документів, які підтверджують прийняття сторонами на себе зобов’язань та їх виконання на умовах, визначених публічним договором, які не підлягають зміненню з боку Замовника. Публічний договір (оферта) укладається на ті види послуг, які надаються одноразово та безпосередньо в момент повної оплати рахунку. Вартість робіт і діючий порядок ціноутворення: відповідно до встановлених розмірів плати за послуги («Розмірами плати за послуги...», затвердженими Наказом Мінагрополітики від 13.02.2013р.№96 (із змінами внесеними згідно з  Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №395 від 25.02.2021) і Наказом Вінницької регіональної державної лабораторії Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 30.12.2022р. №74-О «Про затвердження тарифів плати за послуги проведення лабораторно-діагностичних досліджень, метрологічних послуг, що надаються Вінницькою регіональною державною лабораторією Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів». Загальна вартість послуг визначається як сума вартостей робіт зі всіх окремих випробувань.

2.1 Замовник усно або письмово звертається про надання послуги.

2.2 Лабораторія самостійно здійснює аналіз запиту згідно законодавчих та нормативних документів.  Замовник погоджується з методами і методиками, які обрані виконавцем самостійно.

2.3 Виконавець надає  рахунок   для оплати. Публічний договір вважається укладеним, а умови договору прийнятими Замовником після повної оплати рахунку. Днем здійснення платежу вважається день, коли  сума, що підлягає оплаті, зарахована Виконавцю на розрахунковий рахунок або сплачена до каси.

2.4  Зразки продукції супроводжуються  Актом відбору, форма якого:

-  регламентована Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2018р.  №490 «Про затвердження Порядку відбору зразків та їх перевезення (пересилання) до уповноважених лабораторій для цілей державного контролю та Форми акта відбору зразків» АКТ (DOCX, 23KB);

- регламентована Постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. №833 «Порядок відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень» АКТ (DOCX, 16KB);

- рекомендована форма Акту відбору зразків (для фізичних осіб) Ф 7.3-01/02-01 (DOCX, 22KB) або Лист – звернення Ф 7.1-01/01-02 (DOCX, 20KB), Ф 7.1-01/01-03 (DOCX, 19KB)  (лише для фізичних осіб);

- рекомендована форма Акту підготовки до проведення випробувань (для факторів навколишнього середовища) Ф 7.3-01/02-02 (DOCX, 20KB).

    Головною вимогою при відбиранні зразків є незмінність характеристик зразка продукції, патологічного/біологічного матеріалу  під час відбирання, зберігання та його транспортування до початку випробувань. Кількість зразка необхідну для випробувань, вказано в Додатку до  Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2018р. №490, Додатку 2 до Постанови Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 р. №833 та інших чинних нормативних документах, що регламентують відбір зразків.

2.5  До Акту відбору для зразків продукції та зразків патологічного(біологічного) матеріалу додається супровідний лист,  форма і зміст якого встановлюється організацією яка проводила відбір. Рекомендовані форми супровідних листів Ф 7.3-01/03 (ZIP, 265KB).

2.6  На випробування не приймаються зразки:

-   без супровідних документів;

-   непридатні для випробувань (в залежності від виду випробувань);

-   з порушенням цілісності упаковки (контейнеру або боксу);

- при відсутності маркування зразка або невідповідності маркування згідно супровідного документу на зразок.

2.7 У державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках відбір зразків, що реалізуються на агропродовольчих ринках, та їх дослідження проводиться спеціалістами державних лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи відповідно до вимог Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.10.2018р. №490 та не супроводжується оформленням акту відбору зразка.  

2.8 Термін виконання випробувань (досліджень) та видачі Замовнику результатів регламентується нормативними документами на методи випробувань і в більшості випадках складає 1-15 робочих днів, для лабораторно-діагностичних випробувань – 1-30 робочих днів (термін виконання випробувань встановлюється оремо для  кожного зразка та виду випробувань). Експертний висновок, протокол, звіт надається  Замовнику на паперовому носії.                                                                                       

               У державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках термін виконання випробувань (досліджень) та видачі Замовнику результатів складає один день. Експертний висновок  надається  Замовнику на паперовому носії.

  2.9  За результатами наданих послуг сторонами складається та  підписується Акт приймання – здавання робіт (крім державних лабораторіях ветеринарно-санітарної експертизи на ринках).

Дякуємо за співпрацю! Чекаємо на Ваші відгуки та пропозиції(DOCX, 24KB)

Номер телефону

(432) 52-09-84

E- mail:

vinoblvetmed@ukr.net

Адреса:

21036 м. Вінниця, вул. Праведників світу, 19