header images
Контроль та відповідальність

Відділ відбору, реєстрації зразків продукції та оформлення документів

Посада

Імя

Телефон

E-mail

Завідувач відділу

Псялига Ірина Анатоліївна

55-18-34

vinoblvetmed@ukr.net

Порядок та правила відбору зразків для дослідження (833 постанова) 

Основними напрямками роботи відділу ветеринарно-санітарної експертизи є організаційно-методична діяльність, відбір, реєстрація зразків для дослідження, проведення органолептичних досліджень продукції тваринного походження,  організація виконання Планів державного моніторингу.

Основними завданнями відділу відбору, реєстрації зразків продукції та оформлення документівє:

  • організаційне, методичне забезпечення ветеринарної лабораторної справи в Україні з питань ветеринарно-санітарної експертизи;
  • участь у розробленні та здійснення в межах своїх повноважень санітарних і ветеринарно-санітарних заходів;
  • складання Планів державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювачів у необроблених харчових продуктах тваринного походження, кормах та кормовій сировині з урахуванням національних, міжнародних вимог,
  • організація відбору, реєстрація та доставка до уповноважених лабораторій  зразків для виконання Планів державного моніторингу.
  • відбір зразків імпортованої продукції та продукції вітчизняного виготовлення для дослідження, реєстрація та розподіл їх по відділах, що задіяні у випробуваннях відповідно до національних вимог та вимого країн-експортерів.
  • проведення органолептичних досліджень продуктів тваринного походження з метою випробування продуктів згідно із галуззю акредитації;
  • зведення після проведення відповідних лабораторних досліджень звітів про результати досліджень, їх узагальнення , формування  та виписка експертних висновків згідно з системою якості;
  • організаційне та методичне забезпечення відомчих лабораторій потужностей (об'єктів), підконтрольних державній службі ветеринарної медицини;
  • сприяння в межах своїх повноважень постійному навчанню та підвищенню кваліфікації спеціалістів ветеринарної медицини державних лабораторій ветеринарної медицини, широкому впровадженню досягнень науки і передового досвіду з питань ветеринарно-санітарної експертизи.

Номер телефону

(432) 52-09-84

E- mail:

vinoblvetmed@ukr.net

Адреса:

21036 м. Вінниця, вул. Максимовича, 19